Thông báo Kết quả kỳ thi tuyển viên chức năm 2015 sau khi phúc khảo

 •   16/06/2016 11:24:57 AM
 •   Đã xem: 357
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức.

Thông báo Kết quả thi kỳ thi tuyển viên chức năm 2015

 •   11/05/2016 03:40:09 PM
 •   Đã xem: 406
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2015 của Trường Trung cấp Luật Vị Thanh thông báo kết quả thi kỳ thi tuyển viên chức năm 2015, cụ thể như sau:

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tham gia thi tuyển và không tham gia thi tuyển viên chức năm 2015

 •   04/04/2016 12:11:35 PM
 •   Đã xem: 347
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Quyết định số 1870/QĐ-BTP ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2015 của Trường Trung cấp Luật Vị Thanh,

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện và Danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự thi; Đề cương ôn thi vàThời gian thi tuyển viên chức năm 2015 (có sửa đổi, bổ sung)

 •   02/04/2016 05:41:38 PM
 •   Đã xem: 360
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Quyết định số 1870/QĐ-BTP ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2015 của Trường Trung cấp Luật Vị Thanh, Hội đồng thi tuyển viên chức thông báo:

Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2015

 •   16/12/2015 08:55:57 AM
 •   Đã xem: 683
 •   Phản hồi: 0

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015

 •   13/11/2015 10:16:42 AM
 •   Đã xem: 1371
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Quyết định số 1870/QĐ-BTP ngày 26/10/2015 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2015 của Trường Trung cấp Luật Vị Thanh; Căn cứ nhu cầu thực tế, Trường Trung cấp Luật Vị Thanh thông báo về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc Trường như sau:

Thông báo tuyển dụng nhân viên bảo vệ

 •   17/03/2015 03:24:24 PM
 •   Đã xem: 805
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ chỉ tiêu biên chế được Bộ Tư pháp giao và nhu cầu tuyển dụng của Trường, Trường Trung cấp Luật Vị Thanh thông báo về việc tuyển dụng nhân viên bảo vệ, cụ thể như sau:

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2/2014

 •   11/11/2014 09:57:00 AM
 •   Đã xem: 1149
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ Biên bản số 33A/BC-TCLVT ngày 27/10/2014 của Hội đồng tuyển dụng viên chức - Trường Trung cấp Luật Vị Thanh về việc kiểm tra, đánh giá khả năng giảng dạy và phỏng vấn các ứng viên dự tuyển đợt 2/2014, Trường Trung cấp Luật Vị Thanh thông báo Kết quả xét tuyển viên chức đợt 2/2014 của Trường như sau:

Thông báo về việc tổ chức tuyển dụng viên chức đợt 2/2014

 •   24/10/2014 05:04:23 PM
 •   Đã xem: 910
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ chỉ tiêu biên chế được Bộ Tư pháp giao và nhu cầu tuyển dụng, Trường Trung cấp Luật Vị Thanh đã ban hành Thông báo số 141/TB-TCLVT ngày 17/10/2014 về việc tuyển dụng viên chức đợt 2/2014. Qua rà soát, Nhà trường đã tổng hợp được 05 hồ sơ ứng viên đạt điều kiện sơ tuyển ban đầu. Nhằm đảm bảo công tác tuyển dụng được thực hiện chu đáo, chặt chẽ, Trường Trung cấp Luật Vị Thanh thông báo về việc tổ chức tuyển dụng viên chức đợt 2/2014, cụ thể như sau:


Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây